Polityka jakości

Wysoka jakość wyrobów i świadczonych usług jest priorytetowym celem w działalności Przekłada się to bezpośrednio na ocenę firmy przez naszych klientów oraz utrwala pozytywny wizerunek i prestiż.

Funkcjonujący system zarządzania jakością zobowiązuje wszystkich pracowników firmy do rzetelnego wykonywania pracy, zapewniającego wysoką jakość wyrobów i usług oraz terminowego realizowania zamówień.

 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, doskonalenie systemu zarządzania, wprowadzanie nowych i racjonalizacja istniejących rozwiązań technicznych, poprawiających jakość wyrobów i usług przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów działalności jest w szczególności zadaniem dozoru technicznego ale również pozostałych pracowników i stałą troską Właścicieli firmy.