Robotyzacji i Automatyzacja

Naszym celem jest stworzenie klientowi nowego rozwiązania w dziedzinie uzbrajania maszyn produkcyjnych w urządzenie pełni zrobotyzowane i automatyczne , dziek czemu można ograniczyć ilość zatrudnionych pracowników oraz usprawnić produkcje

Dobieramy do potrzeb klienta indywidualnie odpowiednie rozwiązanie

Projektujemy oraz produkujemy podajnik idealnie odpowiadający potrzebom produkcji klienta

W ofercie pełny zakres działań : rozmowa > dobór strategi > projekt > produkcja > testy > pomiary > montaż u klienta > uruchomienie > wdrożenie podajnika w produkcje > serwis + gwarancja > dostępność części w magazynie